Jelenlegi hely

Jogok

A weblapon található minden általam készített anyag (fotó, videó, grafika stb.) a saját alkotásom, ezek lemásolása, felhasználása kizárólag az engedélyemmel lehetséges. A szerzői jogaimmal kapcsolatban a 1999. évi LXXVI. törvényben olvashatsz.

Minden anyagot ellátok licence jelöléssel, mely a legtöbb esetben a következő: (c) Galambos Gerzson Gergely. Fénykép esetén a licence jelölés megtalálható a fénykép EXIF adatai között és/vagy a fényképre írva. Az általam készített, de licence jelöléssel el nem látott anyagok vagy más jelölés használata esetén is él a szerzői jogom. Ha emiatt kérdésed van a felhasználhatóságot illetően, akkor írj egy email-t, s pontos választ adok.

Általam alkalmazott gyakorlat:

  •   A Creative Common licence jelöléssel ellátott fényképeim szabadon felhasználhatóak, a Creativ Common (cc) licencekben definiált megkötésekkel. Creative Common licence esetén nem kell külön az engedélyemet kérned, de a licencben meghatározottakat (pl. nevezz meg, mint készítő) be kell tartanod. Creative Common licencek: http://creativecommons.org/choose/
  •   Abban az esetben, ha a fénykép EXIF adata nem engedélyezi a szabad felhasználást (c), azonban a fényképre Creative Comon licence jelölést írtam (cc), úgy a fénykép szabad felhasználású a fényképre írt Creative Common megkötésekkel. 
  •   Harmadik fél által üzemeltetett fényképmegosztó portál esetén (pl.: Flickr) a portálon beállított licence megkötések érvényesek, amennyiben a portál lehetőséget enged a képenkénti licence megadására. Ellenkező esetben a fényképen és a fénykép EXIF adataiban található licence feltételek érvényesek.
  •   Szabadon felhasználhatod azokat a fényképeimet, melyeket digitális adathordozón, email útján vagy harmadik fél által üzemeltetett adattovábbító rendszeren keresztül adtam át neked, s a felhasználást engedélyeztem.